Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Aktiebolag som heter Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera bolag som är det i Västmanlands län.

Sedan 1992-12-17 så har Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag varit registrerat och sedan 1993-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Industriv. 11, 737 30, Fagersta. Vi ni istället prata med Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag så kan ni göra det på 0223-10565.

Bolaget skall bedriva försäljning av järnprodukter till konsumenter och industrier, uthyrning av ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Granqvist, Jan Tomas som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Granqvist, Bo Torsten som är född 1939 och har titeln Suppleant, Nordin, Sven Per som är född 1949 och har titeln Revisor, Nordström, Nils Arne som är född 1947 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Granqvist, Bo Torsten -Granqvist, Jan Tomas .

Järnbolaget Hardware i Fagersta Aktiebolag har 556459-0437 som sitt organisationsnummer.