Seco Tools Aktiebolag

Västmanlands län

Information

Seco Tools Aktiebolag hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Fagersta som är den kommunen där Seco Tools Aktiebolag finns. I Fagersta så finns det många olika Aktiebolag och i Västmanlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Seco Tools Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Seco Tools Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Seco Tools Aktiebolag har funnits sedan och 1974-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Seco Tools Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Björnbacksv. 4, 737 30, Fagersta men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0223-40000.

Fagersta arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Seco Tools Aktiebolag Publikt bolag.

Seco Tools Aktiebolag har idag 556071-1060 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Edlund, Nils Ulf Wilhelm -Ilstam, Anders Bertil -Johnson, Lennart Patrik -Jordberg, Jonas Lennart Emanuel -Löfgren, Sverker Paul -Wärn, Kai Bertil Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Seco Tools Aktiebolag

Bolaget skall bedriva industriell verksamhet, företrädesvis inom branscherna hårdmetall, verktyg, elektronik- och processystem relaterade till verktyg och verktygshantering samt därmed fören- liga eller jämförbara branscher, att äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och värdehandlingar. Bolaget skall även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten skall kunna drivas direkt eller genom ägande i andra företag. Bolaget har rätt att ingå borgen eller ställa säkerhet för för- bindelser, som dotterföretag eller intresseföretag till bolaget ingått.

I Seco Tools Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edlund, Nils Ulf Wilhelm som är född 1966 och har titeln Extern firmatecknare, Johnson, Lennart Patrik som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Jordberg, Jonas Lennart Emanuel som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Löfgren, Sverker Paul som är född 1969 och har titeln Extern firmatecknare, Wärn, Kai Bertil som är född 1959 och har titeln VD, Wärn, Kai Bertil som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamotIlstam, Anders Bertil som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Bäremo, Inga Annika som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Erneholm, Berndt Stefan som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotForsgren, Jan-Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotJufors, Staffan Arnesson som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotJönsson, Per Christer som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantLarsson, Carl Erik Peter som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Eva Carina som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantRidderstråle, Carl-Erik som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamotLegin Eyzop, Birgitta Elisabet som är född 1970 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantNorrbacka, Leif Erik som är född 1953 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantKPMG AB som är född och har titeln RevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln RevisorEriksson, Göran Mikael som är född 1955 och har titeln HuvudansvarigrevisorPettersson, Dag Mauritz George som är född 1964 och har titeln Huvudansvarigrevisor.