Svenska Spåneliten Handelsbolag

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Handelsbolag som heter Svenska Spåneliten Handelsbolag. Det finns flera bolag som liknar Svenska Spåneliten Handelsbolag i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1997-10-07 så har Svenska Spåneliten Handelsbolag varit registrerat. Idag är Svenska Spåneliten Handelsbolag och det finns fler bolag som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med Svenska Spåneliten Handelsbolag så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Svenska Spåneliten Handelsbolag så kan ni göra det på 0223-16025.

Bolaget skall driva ekonomisk och teknisk konsultverksamhet inom verkstadsindustrin och därtill hörande agenturverksamhet. Utbildning, datatjänster i samband med maskin-, lager-, och produktionsstyrning jämte annan därmed förenlig verksamhet samt allmänt kontorsarbete.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Antman, Bengt-Olof Johan som är född 1948 och har titeln Bolagsman, Antman, Gunilla Margareta som är född 1951 och har titeln Bolagsman, .

Firman skall tecknas av bolagsmännen var för sig. .

Svenska Spåneliten Handelsbolag har 969643-1536 som sitt organisationsnummer.