Bostadsrättsföreningen Lerhagen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Fagersta och Bostadsrättsföreningen Lerhagen är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Lerhagen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Lerhagen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Lerhagen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1946-04-10. Det finns flera olika bolag i Västmanlands län som är ett stort län. Fagersta där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Lerhagen ska trivas.

I Fagersta så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder eller andra lägenheter åt medlemmarna under nyttjanderätt på obestämd tid, förvalta föreningens fasta och lösa egendom samt i övrigt främja sina medlemmars ekonomiska intressen. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Lerhagen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Lerhagen och det finns flera bolag som är det idag i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lerhagen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0223-71244.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lindström, Bo Matias Michael -Thidé, Hans Åke.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Lerhagen är Björkman, Marko Tapani som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Bengt Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Bo Matias Michael som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Pöksyläinen, Sari Katariina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Thidé, Hans Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Lars Stefan som är född 1966 och har titeln SuppleantLang Larsson, Maria som är född 1968 och har titeln Suppleant, Sandberg, Leif Helge som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Lerhagen har 779000-1650 som sitt organisationsnummer.