Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3

Västmanlands län

Information

Att genom förvärv och förvaltning av fast egendom i Fagersta åt medlemmarna däri upplåta bostäder under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen,som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem,benämnes bostadsrätt, och medlem som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Fagersta så är Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Fagersta arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Fagersta och i Västmanlands län. Redan 1944-06-26 så skapades Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 och företaget är har ej F-skattsedel.

779000-1627 är organisationsnummret för företaget som finns i Fagersta.

Just nu är Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 och det finns många företag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Följande personer är på något sätt aktiva inom Riksbyggens Bostadsrättsförening Fagerstahus nr 3 är Elofsson, Ulla Maria Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Kvistlund, Matthias Cristoffer som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Parkow, Kerstin Mona som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Annika Elisabeth som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Kerstin Annie Maria som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Abrahamsson, Rut Svea som är född 1919 och har titeln SuppleantEriksson, Andreas Fredrik som är född 1982 och har titeln Suppleant, Eriksson, Anna Kristina Theresé som är född 1984 och har titeln Suppleant, Sörbring, Julia Helena som är född 1986 och har titeln Suppleant.