HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta är ett bolag som finns i Fagersta. I HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta finns det lite olika personer som är förknippade och det är Binning, Rickard Valter som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsell, Linda Veronica som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lithner, Anna Sabina Marie-Louis som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundeqvist, Mari Helena som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Åhlén, Harry Gustav Stefan som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta på telefon .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Fagersta arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Binning, Rickard Valter -Lithner, Anna Sabina Marie-Louis -Lundeqvist, Mari Helena -Åhlén, Harry Gustav Stefan

HSB Bostadsrättsförening Syrenen i Fagersta har 779000-1304 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.