HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta

Västmanlands län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Fagersta så är HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Fagersta arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Fagersta och i Västmanlands län. Redan 1960-01-28 så skapades HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta och företaget är har ej F-skattsedel.

779000-1296 är organisationsnummret för företaget som finns i Fagersta.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta och det finns många företag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ali, Rachid -Almén, Gunilla Marianne -Behrens, Siv Helena -Parkkari, Reijo Oskari

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Sparta i Fagersta är Ali, Rachid som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Almén, Gunilla Marianne som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Behrens, Siv Helena som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hed, Nils Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Parkkari, Reijo Oskari som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, .