HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta är ett bolag som finns i Fagersta. I HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta finns det lite olika personer som är förknippade och det är Asplund, Helge Patrik som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hed, Nils Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lehto, Roger Johan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Vid, Berit Kristina som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Viitanen, Olavi Johannes som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln SuppleantÅgren, Kjell Stefan som är född 1963 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta på telefon 0223-14025.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta är ett av många bolag som finns i Västmanlands län och Fagersta arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta så är det följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Patrik Asplund, Roger Lehto, Berit Vid och Olavi Viitanen, två i förening.

HSB Bostadsrättsförening Nyponet i Fagersta har 779000-1288 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.