HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta

Västmanlands län

Information

HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Fagersta som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta finns. I Fagersta så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Fagersta arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta har idag 779000-1270 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hammarström, Ulrika Margareta -Parkkari Lazar, Katariina Pirjo -Parkkari, Reijo Oskari -Poikkimäki, Sari Hannele är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Neptun i Fagersta så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Parkkari, Reijo Oskari som är född 1970 och har titeln Extern firmatecknare, Hammarström, Ulrika Margareta som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Kovanen, Pirkko-Seija Annikki som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Parkkari Lazar, Katariina Pirjo som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Poikkimäki, Sari Hannele som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Viitanen, Olavi Johannes som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot.