HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1963-12-13 så har HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta och det finns fler bolag som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Ahlkvist, Karl Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlberg, Eva Gunilla som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Granquist, Rolf Kenth som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Hed, Nils Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lantz, Jan Lennart som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ågren, Kjell Stefan som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamotBoman, Asta Elisabet som är född 1948 och har titeln Suppleant, Hjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Lagström, Thomas Bertil som är född 1958 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Ahlkvist, Karl Lennart -Carlberg, Eva Gunilla -Granquist, Rolf Kenth -Lantz, Jan Lennart .

HSB Bostadsrättsförening Daggkåpan i Fagersta har 779000-1239 som sitt organisationsnummer.