HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta. Det finns flera bolag som liknar HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1965-02-17 så har HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta och det finns fler bolag som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Källman, Bengt Roland som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Norkvist, Ulla Birgitta Louis som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Norling, Lars Olof Einar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersson, Eivor Kristina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ström, Rolf Fredrik som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Anna Berit som är född 1938 och har titeln SuppleantHjulström, Susanne Ingeborg C som är född 1959 och har titeln Suppleant, Jokiniemi, Age Aatos Oma Armas som är född 1930 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Källman, Bengt Roland -Norkvist, Ulla Birgitta Louis -Norling, Lars Olof Einar -Pedersson, Eivor Kristina .

HSB Bostadsrättsförening Byxkröken i Fagersta har 779000-1221 som sitt organisationsnummer.