Bostadsrättsföreningen Vasen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Vasen är ett av många verksamheter som finns i Fagersta. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Vasen finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Vasen som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1953-06-24.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Västmannav. 26 A, 737 47, Fagersta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Vasen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Fagersta arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Vasen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Vasen. Det finns flera verksamheter i Västmanlands län.

Att uppföra och besitta bostadshus i Fagersta för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Vasen är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Larsson, Bengt Gunnar Gösta -Sundblad, Ulf Vilhelm.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Vasen och det är följande personer, Larsson, Bengt Gunnar Gösta som är född 1943 och har titeln Extern firmatecknare, Johansson, Mats Gunnar Arne som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindberg, Bengt Gunnar som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Sundblad, Ulf Vilhelm som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Torsten som är född 1949 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Vasen är 779000-0579.