Bostadsrättsföreningen Bromsen

Västmanlands län

Information

779000-0561 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Bromsen. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Bromsen är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Fagersta som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Bromsen finns i.

Bostadsrättsföreningen Bromsen har varit registrerat sedan 1955-11-24 och det finns flera verksamheter i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Bromsen så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Bromsen är och det finns flera verksamheter i Fagersta som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Bromsen är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Arne Nordin, Fred Stålberg och Hans Ramstedt, två i förening.

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bromsen så kan ni göra det på telefon genom 0223-16421 eller genom brev på följande adress:
Dalav. 40 A, 737 47, Fagersta

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Bromsen och det är Nordin, Nils Arne som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ramstedt, Hans Edgard Helmer som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhlberg, Fred Inge som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Korhonen, Ulla Kaarina som är född 1951 och har titeln Suppleant, Perlefelt, Birgit Elisabet som är född 1936 och har titeln Suppleant,