Bostadsrättsföreningen Borggården

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Borggården är en verksamhet som finns i Fagersta. I Bostadsrättsföreningen Borggården finns det lite olika personer som är förknippade och det är Andersson, Anette Lena Susanne som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Hietaharju, Aina Ellinor som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Hietaharju, Marko Juhani som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindgren, Josefina Margareta som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Puranen Lindgren, Keijo Kalevi som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Rask, Harry Lennart som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Borggården så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Borggården på telefon 0223-16268.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Borggården av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Borggården är ett av många verksamheter som finns i Västmanlands län och Fagersta arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Borggården innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Borggården är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Borggården så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Borggården har 779000-0553 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Västmanlands län.