Bostadsrättsföreningen Bultsaxen

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Fagersta och Bostadsrättsföreningen Bultsaxen är ett av dem. Västmanlands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Bultsaxen är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Bultsaxen är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Bultsaxen är ett Bostadsrättsförening och skapades 1955-03-23. Det finns flera olika verksamheter i Västmanlands län som är ett stort län. Fagersta där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Bultsaxen ska trivas.

I Fagersta så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Att uppföra och besitta bostadshus i Fagersta för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Bultsaxen inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Bultsaxen och det finns flera verksamheter som är det idag i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Bultsaxen så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Bultsaxen är Himmler, Robert som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Siltanen, Vesa Antero som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Välimaa, Johan Mattias som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Karin Marine som är född 1929 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Bultsaxen har 779000-0538 som sitt organisationsnummer.