Bostadsrättsföreningen Dagny

Västmanlands län

Information

Att uppföra och besitta bostadshus, beläget å tomten nr 1 av kv Dagny i Fagersta för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt, och medlem, som innehar bostadsrätt, benämnes bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bostadsrättsföreningen Dagny vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Fagersta så är Bostadsrättsföreningen Dagny ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Västmanlands län så finns det ännu fler.

Fagersta arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Fagersta och i Västmanlands län. Redan 1944-05-30 så skapades Bostadsrättsföreningen Dagny och bolaget är har ej F-skattsedel.

Bostadsrättsföreningen Dagny är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 2001-05-05

779000-0520 är organisationsnummret för bolaget som finns i Fagersta.

Just nu är Bostadsrättsföreningen Dagny och det finns många bolag som är i Västmanlands län

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Dagny så går det att nå dem via telefon på 0223-16085 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bostadsrättsföreningen Dagny är Eriksson, Per Johan Roger som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Sven Roger som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundbergh, Lennart Gillis som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Hanna Linda Elisabet som är född 1972 och har titeln Suppleant, Tillman, Alf Einar som är född 1928 och har titeln Suppleant, .