Bostadsrättsföreningen Centrum

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Centrum är ett av många bolag som finns i Fagersta. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Centrum finns i och den tillhör även Västmanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Centrum som idag finns i Västmanlands län har varit registrerat sedan 1944-06-10.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Västmannav. 5 A, 737 40, Fagersta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Centrum så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0223-19100.

Fagersta arbetar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Centrum ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Centrum. Det finns flera bolag i Västmanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Centrum är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Centrum och det är följande personer, Andersson, Stig Arne som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Hellman, Signe Kristina Elisabet som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundén, Nils Rune som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nielsen, Sisko Eeva Helena som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Ondrejik, Harry Lennart Rudolf som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Inger Elisabet som är född 1946 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Centrum är 779000-0488.