Bostadsrättsföreningen Lindgärdet

Västmanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Lindgärdet hittar ni ett Västmanlands län som inte är som andra län. I Västmanlands län hittar ni Fagersta som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Lindgärdet finns. I Fagersta så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Västmanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Lindgärdet tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och bolaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Lindgärdet har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Lindgärdet så kan ni göra det genom att skicka er post till Allév. 8 C, 737 31, Fagersta men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Fagersta arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västmanlands län för att locka till sig fler bolag.

Bostadsrättsföreningen Lindgärdet har idag 779000-0462 som sitt organisationummer.

Firman tecknas förutom av styrelsen, av Kurt Lindenbrandt och Ingegerd Pettersson i förening. är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Lindgärdet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Lindgärdet så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Larsson, Ulf Johan som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindenbrant, Kurt Olof Johan som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Kurt Olof som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Ingegerd Viola som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallgren, Erik Einar som är född 1912 och har titeln Suppleant, Karlsson, Sonja Elisabet som är född 1919 och har titeln Suppleant.