Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Ekonomisk förening som heter Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening. Det finns flera verksamheter som liknar Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening är registrerat F-skatt och har varit det sedan 2001-08-27 och det finns flera verksamheter som är det i Västmanlands län.

Sedan 2001-07-31 så har Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening varit registrerat och sedan 2001-08-27 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening och det finns fler verksamheter som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening så kan man gör det genom att posta ett brev till Norbergsv. 19, 737 48, Fagersta. Vi ni istället prata med Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening så kan ni göra det på 0223-44000.

Föreningen har som ändamål att inom Norbergs och Fagersta kommuner i Norra Västmanland främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att * öka sysselsättningen och trygga befintliga arbetstillfällen * öka attraktionskraften och höja livskvaliteten i regionen * höja marknadsvärdet på fast egendom, samt * skapa livskraftiga företag genom en bra nyföretagaranda.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Eriksson, Anette Marianne som är född 1955 och har titeln Extern firmatecknare, Bylund, Karl Johan som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Bengt Torbjörn Harald som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Herbert Lars-Ove som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Henriksson, Stig-Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hobro, Nils Per Olof som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamotLundberg, Anna Camilla som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundman, Per Håkan som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Unger, Bengt Gunnar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamotÖberg Molin, Elsa Marita som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamotÖstberg, Lars Kenneth som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamotAndersson, Ann-Christine som är född 1955 och har titeln SuppleantAndersson, Margareta som är född 1947 och har titeln SuppleantBirgersson, Tomas Charles Tommy som är född 1947 och har titeln SuppleantHällström, Karl Lennart som är född 1941 och har titeln SuppleantKubitschek, Susanne Margaretha som är född 1963 och har titeln SuppleantLindgren, Bengt Birger som är född 1957 och har titeln SuppleantNeverland, Maj-Britt Christina som är född 1956 och har titeln SuppleantPersson, Jon Arent som är född 1953 och har titeln SuppleantTiger, Sven Olov Gunnar som är född 1956 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas var för sig av -Eriksson, Anette Marianne -Henriksson, Stig-Göran .

Tillväxtgruppen i Norra Västmanland Ekonomisk förening har 769607-3902 som sitt organisationsnummer.