HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta

Västmanlands län

Information

716412-5267 är organisationsnummer för företaget HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Fagersta som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta finns i.

HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta har varit registrerat sedan 1987-06-17 och det finns flera företag i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta är och det finns flera bolag i Fagersta som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Bergström Thorén, Kerstin Maria -Larsson, Ulla Ann-Margret -Nilsson, Lars Erik -Pedersson, Eivor Kristina

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Sveav. 14 B, 737 47, Fagersta

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Sveaborg i Fagersta och det är Bergström Thorén, Kerstin Maria som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Anna Margareta Viola som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ulla Ann-Margret som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Lars Erik som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersson, Eivor Kristina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersen, Siv Ingegärd som är född 1953 och har titeln Suppleant