HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta

Västmanlands län

Information

716412-4898 är organisationsnummer för verksamheten HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Fagersta som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta finns i.

HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta har varit registrerat sedan 1986-05-06 och det finns flera verksamheter i Västmanlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta är och det finns flera verksamheter i Fagersta som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Granbom, Arne Johan Robert -Hjalmarsson, Kerstin Elvira -Hjerpe, Sture Bertil -Jonasson, Einar

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Brända Tomten i Fagersta och det är Granbom, Arne Johan Robert som är född 1923 och har titeln Ordinarie ledamot, Hed, Nils Erik som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjalmarsson, Kerstin Elvira som är född 1931 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjerpe, Eivor Ida Theresia som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Hjerpe, Sture Bertil som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Maj-Britt Monika som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamotJonasson, Einar som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Elsie Ingegerd Linnéa som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot,