HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta

Västmanlands län

Information

I Fagersta finns det ett Bostadsrättsförening som heter HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta. Det finns flera företag som liknar HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta i Västmanlands län. Fagersta är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1986-03-18 så har HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta varit registrerat. Idag är HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta och det finns fler företag som är det i Fagersta.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta så kan ni göra det på .

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Arola, Kalevi Juhani som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ingrid Irene som är född 1929 och har titeln Ordinarie ledamot, Pedersson, Eivor Kristina som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Rünell, Bernt Olav som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Rünell, Tiina Marjana som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Blücher, Gunvor Birgitta som är född 1930 och har titeln SuppleantEriksson, Ann-Charlotte Susann som är född 1958 och har titeln Suppleant, Eriksson, Doris Ingegärd som är född 1930 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Arola, Kalevi Juhani -Blücher, Gunvor Birgitta -Larsson, Ingrid Irene -Rünell, Bernt Olav .

HSB Bostadsrättsförening Anna i Fagersta har 716412-4864 som sitt organisationsnummer.